Svet-Stranek.cz
Ruce a nohy jsou Vaší vizitkou...
JM Pedikúra a manikúra Žabčice

Etický kodex,reklamace:Ruce a nohy jsou Vaší vizitkou...

Etický kodex,reklamace

ETICKÝ KODEX

Při své práci udržuji neustále pořádek a dbám na hygienu.
Absolvovala jsem zákonem požadované vzdělání pro poskytované služby.
Své zkušenoti a vzdělání stále rozvíjím na školeních,sleduji nové trendy.
Před placením za provedenou službu očekávám zhodnocení mé práce klientkou,aby případné nedostatky byly včas odstraněny a nedošlo ke zbytečnému nedorozumění.SVÉ KLIENTKY ŽÁDÁM O:

- dochvilnost,případné zpoždění (max. 15min.) hlásit telefonicky
- dodržování mých rad po aplikaci
- nevyndávání rukou z UV lampy během aplikace,následkem by bylo špatné přilnutí
materiálu či nedostatečné vytvrzení hmoty
- pokud onemocníte,domluvíme se na přeobjednání na jiný termín,jelikož by Vaše
nemoc mohla mít vliv na přilnutí materiálu k nehtům
REKLAMACE

Uznání reklamace je možné do 2 dnů od provedené modeláže.Je nutné,aby zákaznice nezamlčela její zdravotní stav,alergie apod.,což by mohlo vést k nepřilnutí materiálu.
VÁŽENÉ KLIENTKY,DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍM SE NA VÁS

Nová Martina